Goto Senjo Mitokoromono

 

Senjo(1624-1692) was born as a fourth son of Goto Kenjo. Name was Tarouemon. These are beautiful Mitokoromono of iris with takabori. Accompanies the NTHK Kanteisho with 5 stmaps including Yoshikawa sensei.