Goto Denjo Mitokoromono

Denjo(1791-1876) is the fourth generation of Kichibei Goto Family. Died in 1712. These are beautiful Mitokoromono (Menuki/Kozuka/Kogai) by Goto Denjo. Guarantee the signature.
 
SOLD