N I H O N T O     S A L E

Open to Buy / Sell / Trade / Appraise Japanese Swords

 

 

 
Edo 3rd Generation Yasutsugu
 NBTHK Tokubetsu Hozon
$25000

 
Soshu Den Takahashi Yoshimune
 NBTHK Hozon
$15000

 
Chikuzen Moritsugu Norisada
$6000

 
Komiya Shiro Kunimitsu
$5500

 
Shodai Kawashima Tadayoshi

 

 
Soryushi Koshimizu Moritoshi
$4700

 
Aizu Ju Kusakabe Shigemichi
$4000

 
Senshu Ju Sakai Kunihisa
 

 
Kongohyoe Moritaka Yasuhiro
 

 
Hizen Kuni Masatsugu
  

 
Nanji no Reito Minamoto Hisakatsu
  


Hokke Saburo Nobufusa
  


Yakuwa Yasutake O-Kozuka
  


Shinto Jumyo
 

 
Miyairi Akihira
 


Soshu Fuyuhiro Tanto
 


Horikawa Jiuemon Kunitake
 


Bushu Fujiwara Kunitsugu
 


Oki kuni ju Kikumitsu
 


Chounsai Emura
 


Minatogawa Jinja Masatada
 


Ikeda Yasumitsu